Personál

MUDr. : Piotr Petrykowski

 

Vzdelanie: Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Atestácia:    Univerzitná nemocnica Bratislava Kramáre

Licencia:

 

  • špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo
  • certifikát na výkon ultrazvukových vyšetrení v gynekológii a pôrodníctve
  • Platinium Certificate Laser Training Department Florence, Italy   prof. Paolo Bonan
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestrička: Jana Koišová

Vzdelanie: 

absolventka Strednej Zdravotníckej Školy v Trenčíne
     
 
  • 2011 -špecializácia na SZU Bratislava v odbore: pooperačná JIS starostlivosť o dospelých
  • 2004 - 2012 - pracovala na gyn.-pôr.odd. NsP v Ilave
  • od 2014 pracuje ako sestra na gynekologickej ambulancii
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na vrch stránky